Vi erbjuder tjänster såsom:
* Konsulttjänster inom mark & väg
* Entreprenadarbeten inom mark & väg
* Maskinstyrning
* GPS -mätning
* Uthyrning GPS

Maskinstyrning och GPS -mätning
Sidensjö vindpark 2013-2014