Företaget har lång erfarenhet och kunskap om stora och små markentreprenader.
GPS- mätning och maskinstyrning
sedan 2003.

Z Marktjänst ägare
(Magnus Eriksson) har erfarenheter från markarbeten sedan 1988

Z Marktjänst siktar högt !